لیست برای جامد (1)

محیط کشت مولر هینتون آگار

جهت انجام کشت های میکروبی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ۲۰۰ گرم با فاکتور خرید تاریخ مصرف تا ۲۰۲۳ ژانویه

  • همدان
  • 1 ماه قبل
muler
2,000,000 تومان