کیت ریل تایم

فقط بسته ای فروش میرسد

  • همدان
  • 4 هفته قبل
nasimnet
1,000,000,000,000 تومان

محیط کشت مولر هینتون آگار

جهت انجام کشت های میکروبی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ۲۰۰ گرم با فاکتور خرید تاریخ مصرف تا ۲۰۲۳ ژانویه

  • همدان
  • 1 ماه قبل
muler
2,000,000 تومان

دستگاه سانتریفیوژ دور بالا

برای انجام آزمایشات

  • فــوری
_MG_6034 (Copy)
1,000,000 تومان